Sie befinden sich hier: Lego® - NXT - Wall-E

Wall-E mit Soundmodul und Lego mindstorms NXT:


Wall-E


Wall- E wird über IR ferngesteuert:

  • Kettenantrieb: 2x Power Functions XL- Motor
  • Bewegung Arme: 2x NXT Motor
  • Bewegung Hände: Linear Actuator, 2x Power Functions M- Motor
  • Kopf Bewegung: 2x Power Functions m, Motor
  • Hand: Berührungssensor
  • Augen: Mindstorms NXT Infrarot Sensor, Lampe
  • Sprache: mp3- Soundmodul MSM2
  • Hi Technic IR Sensoren
  • 2 NXT's

Fotos